Ua Ru

Порядок розміщення вивісок у Черкасах

П О Р Я Д О К

розміщення вивісок на території міста Черкаси

 

1. Загальні положення

 

1.1. Порядок розміщення вивісок на території міста Черкаси (далі – Порядок) визначає процедуру розміщення вивісок та регулює правові відносини між органами місцевого самоврядування та юридичними особами, їх філіями, фізичними особами-підприємцями, об’єднаннями громадян, що виникають у процесі розташування та експлуатації вивісок, а також встановлює загальні вимоги до вивісок з урахуванням архітектурних, функціонально-планувальних, історико-культурних чинників, типології елементів місцевого середовища.

1.2. Порядок розроблено з метою впорядкування розміщення вивісок на території м. Черкаси.

1.3. Розміщення вивісок на території міста Черкаси ґрунтується на принципах:

 • цілісності естетичної організації міського середовища;

 • безпеки;

 • збереження архітектурно-історичного надбання;

 • пріоритетності меморіальних об’єктів (меморіальних і пам’ятних дошок, знаків тощо);

 • комплексного підходу при оформленні та облаштуванні фасадів будівель (споруд);

 • впорядкування та контролю діяльності з розміщення вивісок.

1.4. Дія даного Порядку поширюється на всю територію м. Черкаси. Виконання положень Порядку є обов’язковим для всіх юридичних та фізичних осіб.

 

2.Визначення термінів

 

2.1. У цьому Порядку наведені нижче терміни вживаються в такому значенні:

 • вивіскаелемент оформлення фасаду, що містить інформацію про зареєстроване найменування Замовника, включаючи герби, емблеми, знаки для товарів і послуг, що належать цій особі, вид її діяльності (якщо це не випливає із зареєстрованого найменування особи), час роботи, що розміщена на внутрішній поверхні власного чи наданого у користування особі приміщення, на зовнішній поверхні будівлі чи споруди (власній чи наданій у користування) не вище першого поверху, або біля входу в таке приміщення та є елементом благоустрою;

 • місце розміщення інформаційної вивіски – площа зовнішньої поверхні будинку (споруди), дверей, вітрини або огороджувальної конструкції території.

 • фасад будівлі (споруди) – зовнішня сторона будівлі (споруди) з усіма елементами від покрівлі до вимощення. Складовими частинами фасаду є віконні і дверні прорізи, стіни, перемички, вхідні групи (козирки), навіси, портали, зовнішні східці, арки, вітрини та інше.

 • замовник – юридичні особи та їх філії, фізичні особи-підприємці, об’єднання громадян, які мають намір розмістити вивіску на території міста Черкаси.

2.2. Терміни, що не визначені в цьому Порядку, вживаються у значенні, визначеному законодавством України.

 

3. Вимоги до вивісок

 

3.1. Вимоги до місця розміщення вивіски

 

3.1.1. Вивіска може бути розташована на або в межах будівлі (споруди), в якій здійснюється господарська діяльність Замовника:

 • всередині приміщення, яке займає Замовник (дія Положення поширюється на конструкції, розміщені з метою забезпечення їх візуального сприйняття зовні (у вітринах, вікнах, тощо);

 • на фасаді будівлі (споруди), але не вище нижнього краю вікон другого поверху;

 • на даху будівлі (для одноповерхових будівель);

 • у разі, якщо неможливо розмістити вивіску на фасаді будівлі (споруди) - на огороджувальній конструкції території будівлі (споруди) безпосередньо біля входу (в’їзду).

 

3.1.2. Не допускається розміщення вивісок на будинках (спорудах) – об’єктах нерухомості, що не введені в експлуатацію в установленому порядку.

 

3.2. Інформаційні вимоги до вивісок

 

3.2.1. Інформація, яка може бути розміщена на вивісці:

 • зареєстроване найменування (ім’я), у тому числі для підприємницьких товариств - комерційне (фірмове) найменування, визначене згідно зі статтею 90 Цивільного кодексу України;

 • торговельні марки (знаки для товарів та послуг) Замовника, а також інші знаки, в тому числі герби та емблеми;

 • режим роботи;

 • вид діяльності, якщо це не випливає з назви, без використання переліку товарів та послуг.

При цьому інформація, розміщена на вивісці не повинна містити закликів до придбання товару чи послуги.

3.2.2. У разі, якщо інформація про виробника товару та/або товар у місцях його реалізації містить заклики до придбання товару чи надання послуги або призначена сформувати або підтримати обізнаність споживачів та їх інтерес стосовно Замовника чи товару, то її розміщення регулюється законодавством про рекламу, і потребує одержання дозволу на розміщення об’єкта зовнішньої реклами.

3.2.3. У разі, якщо на вивісці наведена інформація, яка не відповідає вимогам п. 3.2.1. цього Порядку, а також місце розміщення конструкції не відповідає вимогам п. 3.1. цього Порядку, то така спеціальна конструкція розміщується в порядку, передбаченому законодавством у галузі реклами і потребує одержання дозволу на розміщення об’єкта зовнішньої реклами.

 

3.3. Технічні вимоги до вивісок

 

3.3.1. Конструкція вивісок повинна забезпечувати жорсткість, міцність, стійкість, безпеку при експлуатації, зручність виконання монтажних і ремонтних робіт. Вивіски повинні виконуватися з урахуванням їх власної ваги, витримувати навантаження згідно з дійсними державними будівельними нормами та відповідати державним стандартам, санітарним нормам і вимогам пожежної, електричної та екологічної безпеки. Вузли кріплення вивісок до будинків та споруд повинні забезпечувати надійне кріплення та бути захищені від несанкціонованого доступу до них. Вивіски не повинні створювати перешкод для експлуатації будинків і споруд, на яких вони розташовуються.

3.3.2. Вивіски, які розташовані на висоті вище ніж 1,80 м від рівня земної поверхні або виконані у вигляді об’ємних чи підвісних конструкцій розміщуються при умові наявності технічної документації, що підтверджує надійність конструкції, розробленої та погодженої особою (юридичною чи фізичною), яка має відповідну ліцензію.

3.3.3. Конструктивно вивіска може бути виконана у вигляді одного або декількох окремих елементів, що містять інформацію, яка не повторюється.

3.3.4. Вивіски не повинні створювати перешкоди для вільного пересування пішоходів, загрожувати їх життю та здоров’ю.

3.3.5. Світлове оформлення вивіски не повинно засліплювати учасників дорожнього руху, а також не повинно освітлювати вікна житлових будинків та осліплювати мешканців будинків, на яких розміщуються вивіски. Не допускається використання зовнішніх джерел світла, шуму та вібрації поблизу вікон житлових приміщень з порушенням установлених санітарних норм, а також світлове оформлення конструкцій, при якому відбувається потрапляння у вікна житлових будинків зовнішнього світла від вивісок шляхом віддзеркалення.

При розміщенні вивіски необхідно виключити можливість зменшення нормованого періоду інсоляції та природного освітлення прилеглих до місця розміщення вивіски приміщень.

3.3.6. Власник вивіски та особи, які здійснювали монтаж конструкції і погодження технічної документації надійності конструкції несуть відповідність за установлену спеціальну конструкцію, за дотримання при її розміщенні державних стандартів, норм і правил конструктивної міцності, електротехнічної та експлуатаційної безпеки, а також відповідають за безпеку при проведенні робіт з монтажу та демонтажу вивіски. Власник вивіски несе також відповідальність за експлуатацію і утримання її у належному санітарно-технічному стані.

 

3.4. Архітектурно-естетичні вимоги до вивіски

 

3.4.1. Вивіска має розміщуватись з дотриманням наступних вимог:

 • без порушення композиції, стилістики, оздоблення, декоративного облаштування фасаду, естетичних якостей міського середовища;

 • мати обов’язкову прив’язку до композиційних осей та ритмічної організації фасаду і відповідати архітектурному рішенню;

 • із забезпеченням координації вертикального розміщення та висотних габаритів в межах фасаду;

 • масштаб вивіски має відповідати масштабу фасаду і архітектурно-просторовому оточенню (співмасштабність).

 • розміри вивіски повинні бути співмасштабними до рустики фасаду будівлі (споруди).

3.4.2. Розміщення вивіски повинно проводитись з урахуванням архітектурних, функціонально-планувальних, історико-культурних чинників, типології елементів міського середовища та з дотриманням правил благоустрою території міста.

3.4.3. Забороняється розміщувати вивіски із закриттям вікон, художніх балконів, лоджій, пластики та ліпнини.

 

3.5. Мовні вимоги до вивіски

 

3.5.1. Текст вивіски має виконуватися українською мовою і відповідати чинному законодавству України про мови. При цьому, під чинним законодавством України про мови слід розуміти всю сукупність законів та підзаконних нормативно-правових актів України, які регулюють відносини, пов’язані із застосуванням мови.

3.5.2. Знаки для товарів та послуг, на які видано свідоцтва України на знаки для товарів та послуг, можуть наводитися на вивісці мовою оригіналу з обов’язковим позначенням українською мовою (ідентичного розміру).

3.5.3. Текст вивіски має бути виконаний без мовних помилок.

 

4. Правила розміщення вивісок

 

4.1. Вивіска повинна розміщуватися Замовниками з дотриманням вимог цього Порядку.

4.2. Вивіска підлягає погодженню управлінням планування та архітектури департаменту архітектури, будівництва та землеустрою виконавчого комітету Черкаської міської ради (далі - управління планування та архітектури) на предмет дотримання архітектурно-естетичних та мовних вимог до вивісок.

4.3. Для погодження архітектурно-естетичних та мовних вимог до вивіски Замовник подає через Єдиний центр з оформлення дозвільних документів у сфері господарської діяльності департаменту забезпечення діяльності виконавчого комітету Черкаської міської ради (далі - ЄДЦ) заяву за встановленою формою, до якої додаються:

 • копія свідоцтва про державну реєстрацію Замовника, або іншого документа, що підтверджує його створення та дає право на здійснення діяльності;

 • ескіз вивіски з її конструктивним рішенням (основними розмірами, вузлами кріплення та з зображенням інформації та зображень, які планується розмістити на вивісці, включаючи логотипи, емблеми, герби, тощо);

 • фотокартка або комп’ютерний макет місця (розміром не менше як 9 х 13 сантиметрів), на якому планується розташування вивіски;

 • комп’ютерний макет місця розташування з архітектурною прив’язкою вивіски до фасаду будівлі (споруди).

Заявник несе відповідальність за достовірність наданої інформації.

4.4. За наявності документів, передбачених пунктом 4.3 цього Порядку, та при додержанні вимог щодо їх оформлення, заява реєструється в ЄДЦ і в термін, передбачений чинним законодавством, передається до управління планування та архітектури.

4.5. Управління планування та архітектури перевіряє відповідність вивіски вимогам, зазначених у пунктах 3.4 та 3.5 цього Порядку.

4.6. Ескіз вивіски з її конструктивним рішенням протягом 10 робочих днів з дати подання заяви підлягає погодженню управлінням планування та архітектури. В разі наявності зауважень, управлінням планування та архітектури подає їх у письмовій формі у десятиденний строк до ЄДЦ, який інформує заявника про наявні зауваження.

4.7. Якщо у зазначений строк ескіз вивіски з її конструктивним рішенням не погоджено управлінням планування та архітектури і не подані зауваження в письмовій формі, він вважається таким, що погоджений зазначеним органом без зауважень.

4.8. Заявник зобов’язаний забезпечити усунення недоліків, зазначених у зауваженнях.

4.9. Після усунення недоліків, зазначених у зауваженнях заявник, повторно подає заяву через ЄДЦ із зазначенням недоліків, які були усунені. Погодження ескізу вивіски з її конструктивним рішенням відбувається в порядку, визначеному в п.п. 4.4.- 4.8. цього Порядку.

4.10. У разі, якщо заявник не погоджується із зауваженнями, наданими управлінням планування та архітектури, він має право ініціювати винесення погодження даного ескізного проекту вивіски на розгляд архітектурно-містобудівної ради при департаменті архітектури, будівництва та землеустрою.

Для цього він подає до департаменту архітектури, будівництва та землеустрою відповідну заяву, до якої додаються:

 • ескіз вивіски з її конструктивним рішенням (основними розмірами, вузлами кріплення та з зображенням інформації та зображень, які планується розмістити на вивісці, включаючи логотипи, емблеми, герби, тощо);

 • фотокартка або комп’ютерний макет місця (розміром не менше як 9 х 13 сантиметрів), на якому планується розташування вивіски;

 • комп’ютерний макет місця розташування з архітектурною прив’язкою вивіски до фасаду будівлі (споруди);

 • зауваження управління планування та архітектури;

 • обґрунтоване заперечення наданих дозвільним органом зауважень.

4.11. Архітектурно-містобудівна рада протягом 10 робочих днів з дати подання заяви розглядає подані документи. Якщо у зазначений строк ескіз вивіски з її конструктивним рішенням не розглянуто архітектурно-містобудівною радою, він вважається таким, що погоджений зазначеним органом без зауважень.

4.12. Результат розгляду ескізу вивіски з її конструктивним рішенням оформлюються протоколом засідання архітектурно-містобудівної ради із зазначенням результату розгляду: «погоджено» або «не погоджено».

В разі погодження, на ескізному проекті вивіски робиться відповідний запис із зазначенням дати та номеру протоколу засідання за підписом голови ради, або особи, що виконувала його обов’язки під час проведення цього засідання.

В разі не погодження архітектурно-містобудівною радою ескізного проекту вивіски, Замовник зобов’язаний забезпечити усунення недоліків, зазначених у зауваженнях і для отримання погодження повторно звернутись із заявою через ЄДЦ (п. 4.9. Порядку).

4.13. Якщо під час експлуатації розміщеної вивіски виникла потреба в зміні її архітектурних, естетичних, технічних або інформаційних параметрів, її розміщення відбувається відповідно до вимог розділу 4 даного Порядку.

 

5. Відповідальність за розміщення та експлуатацію вивісок

 

5.1. Забороняється розміщення вивісок з порушенням вимог цього Порядку.

5.2. Недотримання вимог цього Порядку є порушенням благоустрою міста.

5.3. Відповідальність за технічний стан та зовнішній вигляд вивіски, порушення правил техніки безпеки під час розташування (монтажу), експлуатації та демонтажу вивіски несе її власник, а також особи, які здійснювали монтаж конструкції і погодження технічної документації надійності конструкції згідно із чинним законодавством.

5.4. Власник вивіски або уповноважена власником вивіски особа:

 • виконує роботи з монтажу та демонтажу вивіски без пошкодження архітектурних деталей, конструктивних елементів будинків (споруд), підземних та наземних комунікацій, об’єктів благоустрою. Якщо при проведенні робіт з монтажу та демонтажу вивіски було пошкоджено фасад (фарбування, елементи тощо), Замовник зобов’язаний усунути всі пошкодження протягом 10-ти днів за власний рахунок;

 • забезпечує відповідність вивіски вимогам даного Порядку та погодженому ескізному проекту вивіски, державним стандартам, нормам і правилам конструктивної міцності, електротехнічної та експлуатаційної безпеки;

 • відповідає за безпеку при проведенні робіт з монтажу та демонтажу вивіски, експлуатацію й утримання її в належному санітарно-технічному стані.

5.5. У разі припинення права користування (оренди, суборенди) приміщенням (територією), в якому (на якій) здійснюється господарська діяльність, Замовник здійснює демонтаж вивіски протягом 10-ти днів з дня виникнення одного з вказаних приводів.

У разі розміщення та експлуатації вивіски з порушенням вимог даного Порядку, державних норм та стандартів, Замовник повинен здійснити демонтаж вивіски протягом 10-ти днів з дня виявлення порушення.

5.6. Власник вивіски несе відповідальність, передбачену чинним законодавством за незадовільний санітарний, естетичний та технічний стан вивіски.

5.7. Контроль за розміщенням вивісок на території міста Черкаси здійснює в межах своїх повноважень Департамент муніципальної інспекції виконавчого комітету Черкаської міської ради (далі - Інспекція) та департамент архітектури, будівництва та землеустрою виконавчого комітету Черкаської міської ради (далі - департамент архітектури, будівництва та землеустрою).

5.8. У разі порушення порядку розміщення вивісок Інспекція або департамент архітектури, будівництва та землеустрою звертається до власника вивіски з вимогою усунення порушень у визначений строк та складають акт перевірки дотримання Порядку та припис про усунення порушення.

У разі невиконання вимог припису та в залежності від правопорушення, працівники Інспекції уповноважені відповідно до п. 2 ст. 255 Кодексу України про адміністративні правопорушення можуть вчиняти наступні дії:

 • складають протоколи про адміністративні правопорушення за ст. 152 Кодексу України про адміністративні правопорушення по виявлених порушеннях;

 • організовують демонтаж вивісок;

 • вживають інші заходи, передбачені чинним законодавством.

Демонтажу підлягають вивіски, розміщені без дотримання вимог даного Порядку.

 

Перехідні Положення

 

Враховуючи економічну ситуацію в країні, з метою зменшення можливих фінансових витрат суб’єктів господарювання, для поетапного введення в дію цього Порядку:

- юридичні особи та їх філії, фізичні особи-підприємці та об’єднання громадян, які розмістили вивіски в місті Черкаси до прийняття цього рішення зобов’язані протягом року з дати його оприлюднення привести розміщення вивісок та їх документальне оформлення у відповідність до вимог цього Порядку.

 

Директор департаменту архітектури,

 

будівництва та землеустрою М.В. Геращенко