Ua Ru

Нормы законов об обязательном украинском языке рекламы

Всем нашим заказчикам, партнерам и коллегам, напоминаем, что с 16 января 2020 года вступают в силу нормы законов об обязательном украинском языке рекламы.

На языке оригиналов могут размещаться только зарегистрированные ТМ. При этом клиент должен нам предоставить скан свидетельства о регистрации ТМ или скан заявки на подачу на регистрацию ТМ  с отметкой Укрпатента. При этом обращаем внимание, что законом не предусмотрено использование в рекламе транслитерации или перевода англоязычных слов, как ранее мы практиковали, когда не было регистрации ТМ.

Стаття 32. ЗУ Про забезпечення функціонування української мови як державної

Державна мова у сфері реклами

1. Мовою реклами в Україні є державна мова. 

Стаття 6 ЗУ «Про рекламу»

Мова реклами

1. Мовою реклами є державна мова.

2. Об'єкти права інтелектуальної власності у рекламі використовуються мовою, якою їм наданий правовий захист відповідно до законодавства про охорону прав інтелектуальної власності.

 Ответственность за нарушение  требований о языке рекламы предусмотрена в виде штрафа в размере  5 стоимостей размещения рекламы.

Стаття 27. Відповідальність за порушення законодавства про рекламу

 2. Відповідальність за порушення законодавства про рекламу несуть:

1) рекламодавці, винні:

у замовленні реклами продукції, виробництво та/або обіг якої заборонено законом;

у наданні недостовірної інформації виробнику реклами, необхідної для виробництва реклами;

у замовленні розповсюдження реклами, забороненої законом;

у недотриманні встановлених законом вимог щодо змісту реклами та у замовленні розповсюдження реклами, в якій не дотримано встановлені законом вимоги щодо її змісту;

 4. Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері державного контролю за додержанням законодавства про захист прав споживачів, за поданням державних органів, зазначених у статті 26 цього Закону, або самостійно у випадках, передбачених цією статтею, крім тих, які віднесено виключно до компетенції Антимонопольного комітету України та які регулюються законодавством з питань авторського права та суміжних прав, накладає штрафи у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України, на:

рекламодавців за вчинення дій, передбачених пунктом 1 частини другої цієї статті, - у розмірі п'ятикратної вартості розповсюдженої реклами;

Повторне вчинення перелічених порушень протягом року тягне за собою накладення штрафу у подвійному від передбаченого за ці порушення розмірі.

реклама